SIAM STUDIO PRAHA Japanese and Thai Courses in Prague

แนะนํา

Testimonials for Thai lessons

ผมเรียนกับอาจารย์ ภัทรวรรณ อยู่เย็น เกือบ๔ปีแล้ว ตอนนี้ผมเข้าใจภาษาไทยดีขึ้น อ่านและเขียนได้บ้าง บทเรียนน่าสนใจมากรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วย อาจารย์เป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย เรียนภาษาไทยไม่ง่ายแต่ถ้ามีครูดีไม่ยากมากและสนุกด้วย ผมดีใจมากที่มีโอกาสเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ และผมแนะนำอาจารย์ให้กับทุกคนที่สนใจเรียนภาษาไทยครับ

Luboš Veselý,
Policejní vyšetřovatel