SIAM STUDIO PRAHA Japanese and Thai Courses in Prague

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์สทั่วไป

ระดับเบื้องต้น: ผู้เรียนจะได้เรียน

 • การออกเสียง: เสียงและ ตัวอักษร สำนวนที่ใช้ประจำวัน เช่น การทักทาย, การกล่าวขอบคุณ,
 • การกล่าวขอโทษ ฯลฯ
 • สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง, การนับจำนวน,การขอร้อง,การบอกเบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • รูปประโยคพื้นฐาน, ฝึกอ่านและเขียนรูปประโยคง่ายๆ

ระดับกลางเบื้องต้น: ผู้เรียนจะได้เรียน

 • สนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ, ถามและบอกเวลา,พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว ฯลฯ ตลอดจนเรียนไวยากรณ์เพิ่ม
 • ฝึกอ่านและเขียนประโยคซับซ้อนและย่อหน้า

ระดับกลาง: ผู้เรียนจะได้เรียน

 • สนทนาในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมและรูปประโยคที่ซับซ้อน
 • ในระดับนี้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในหัวข้อการสนทนาแบบง่ายๆ

รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนเรียงความสั้นๆ

ระดับสูง

ในระดับนี้ผู้เรียนสามารถอ่านบทความยาวๆและพูดคุยในหัวข้อที่กำหนดให้ได้

ตลอดจนเข้าใจไวยากรณ์ในระดับสูง

คอร์สที่เปิดตามความต้องการของผู้เรียน

ภาษาสำหรับนักท่องเที่ยว

เหมาะสำหรับผู้ที่มีโครงการจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย/ ญี่ปุ่น

ผู้เรียนจะได้ฝึกสนทนาในเรื่องที่จะต้องพบเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศไทย/ญี่ปุ่น ตลอดเข้าใจในสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย/ญี่ปุ่น

เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวสนุกและมีความหมาย

คอร์สเร่งรัด

สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนจำกัด

ค่าเรียน

(รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

 1. เรียนคนเดียว 350 Kč / 60 นาที
 2. กลุ่มเล็กสองคน ๆละ 300 Kč / คน / 60 นาที
 3. กลุ่มเล็กสามคน คน ๆละ 250 Kč / คน / 60 นาที

มีส่วนลดให้ 5% สำหรับผู้เรียนที่ชำระค่าเรียนล่วงหน้าสำหรับคอร์ส 10 หรือ 15 ชั่วโมง

ทดลองเรียนชั่วโมงแรก(60นาที) ฟรี!